Vyberte stranu

Kontaktné údaje:

JUDr. Daniel Tereš, advokát
Sídlo advokátskej kancelárie : Družstevná 285/20,
017 01 Považská Bystrica
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 8403

IČO: 54342716 | DIČ: 1127745850
Tel. č.: +421 908 517 215 | e-mail: teres@teresadvokat.sk

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:               SK37 0900 0000 0051 8684 7842
SWIFT/BIC:     GIBASKBX

Kontaktujte ma